હેલ્થ ટીપ Archive

ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ માત્ર ગળ્યું જ નહીં, આ વસ્તુઓ પણ ભૂલથી ન ખાવી જોઈએ, કંટ્રોલ બહાર જતું રહેશે શુગર લેવલ

ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ માત્ર ગળ્યું જ નહીં, આ વસ્તુઓ પણ ભૂલથી ન ખાવી જોઈએ, કંટ્રોલ બહાર જતું રહેશે શુગર લેવલ નબળી જીવનશૈલી અને ખોટા ખાનપાનના કારણે ડાયાબિટીસ થવુ સામાન્ય