તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022:

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GPSSB) એ GPSSB તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવ પરીક્ષાની તારીખ 2022 જાહેર કરી છે. ગુજરાત તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 1 જાન્યુઆરી 2023 માં શરૂ થવા જઈ શકે છે. તલાટી મંત્રી કોલ લેટર લિંક ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022

રાજ્યમાં તલાટીની 1,800 પોસ્ટ અને ક્લાર્કની 2,000 પોસ્ટ માટે જુલાઇ મહિનામાં રાજ્યવ્યાપી પરીક્ષા યોજાઇ શકે છે. ગુજરાતમાં તલાટી અને ક્લાર્કની ભરતીને લઇને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યાં છે. રાજ્યમાં તલાટીની 1,800 પોસ્ટ અને ક્લાર્કની 2,000 પોસ્ટ માટે જુલાઇ મહિનામાં રાજ્યવ્યાપી પરીક્ષા યોજાઇ શકે છે. એટલે કે તલાટી અને ક્લાર્ક સહિતની કુલ 3,800 પોસ્ટ માટે પરીક્ષા લેવાશે.

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

નોકરી ભરતી બોર્ડ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)
જાહેરાત નંબર 10/2021-22
પોસ્ટ રેવન્યુ તલાટી ગુજરાત (વર્ગ 3)
ખાલી જગ્યાઓ 3437+
નોકરીઓનો પ્રકાર પંચાયત વિભાગ
અરજી પ્રક્રિયા જાન્યુઆરી – ફેબ્રુઆરી 2022
Talati Exam date 2022 (તલાટી પરીક્ષા તારીખ 2022) 1 જાન્યુઆરી 2023
Talati Call letter Date પરીક્ષાની તારીખના 10-15 દિવસ પહેલા
નોકરીનો પ્રકાર ગુજરાત સરકાર ની નોકરી
સત્તાવાર વેબસાઇટ http://gpssb.gujarat.gov.inOr ojas.gujarat.gov.in

જે ઉમેદવારોએ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવની જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું તેઓ પરીક્ષાની તારીખના થોડા દિવસો પહેલા પરીક્ષા કેન્દ્રનું નામ અને સ્થાન, GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરી શકે છે. GPSSB એ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવ પરીક્ષા કેન્દ્ર ચકાસવા માટે લિંક બહાર પાડી છે.

GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ બહાર પાડ્યા પછી તમને આ વેબપેજ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. તમે નોંધણી નંબર અને DOB નો ઉપયોગ કરીને સત્તાવાર વેબસાઇટ gpssb.gujarat.gov.in પરથી કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પરીક્ષા શહેર અને કેન્દ્રનું નામ ચકાસી શકો છો.

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ: તલાટી પરીક્ષા 2022 માટેનો અભ્યાસક્રમ અહીં આપવામાં આવ્યો છે, તમે OMR આધારિત પરીક્ષા સાથે તમારા પેપર્સ પૂર્ણ કરવા માટેના પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા, કુલ સંખ્યા અથવા ગુણ અને કુલ સમય ચકાસી શકો છો. તમારે તમારી પરીક્ષા અહીં આપેલ મર્યાદિત સમયગાળામાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
  • પ્રશ્નની કુલ સંખ્યા – 100

GPSSB તલાટી મંત્રી કોલ લેટર 2022:

 ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GPSSB) એ GPSSB તલાટી મંત્રી પરીક્ષાની તારીખ 2022 જાહેર કરી છે. GPSSB બોર્ડ તરક થી ઓફીસિયલ નોટીફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે કે તલાટી મંત્રી ની પરીક્ષા 29 જાન્યુઆરી 2023 લેવાશે.

FAQ વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા ક્યારે લેવામાં આવશે?
હજુ કોઈ સતાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
તલાટી કમ મંત્રી નોકરી માં કેટલો પગાર હોય છે?
તલાટી કમ મંત્રી માટે પહેલા પાંચ વર્ષ માટે Rs.19,950 પગાર હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *